Stránky o hře Stronghold a dalších verzí

Tato stránka je jenom o hře Stronghold a dalších verzích hry Stronghold.

Panovníci

Krysa (The Rat)

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Duke de Puce
Povaha: Strašpytel, zrádce a zbabělec.
Popis: Krysa byl vychován jako jedináček ve vesnici ležící na pozemcích rodiny de Puce. Díky vévodově laskavosti nemusela Krysova matka platit daně a měla vždy dost na to, aby s tím dokázala vyjít. Jednoho dne se objevil posel se zprávou, že jeho otec je sám vévoda de Puce, u něhož Krysova matka jednou sloužila jako posluhovačka. A kdž došlo k politováníhodnému incidentu, při kterém celá rodina de Puce zmizela kdesi při návratu z dovolené, Krysa byl najednou jediným dědicem šlechtického titulu a stal se novým vévodou de Puce.

Had (The Snake)

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Duke Beauregard
Povaha: Zbohatlík, lstiví a vychytralí.
Popis: Kdysi byl Had místodržícím jedné z nejbohatších provincií, z čehož si zařídil velmi slušnou živnost. Jednoduše zapíral část odevzdaných daní, což mu umožnilo žít opravdu jako v pohádce. Ale když na to král přišel, vyslal ho obratem do "nových kolonií". V jednom z prvních válečných střetnutí přišel v boji s tvím otcem o jedno oko. Toho dne přísahal, že dokud nebudou usekané hlavy všech členů tvé rodiny nabodány na kůly jeho pevnosti, nepoleví ve svém boji.

Prase(The Pig)

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Duke Truffe
Povaha: Věčně hladový...
Popis: Kolují pověsti, že když se Vepř narodil, byl tak příšerně ošklivý, že ho jeho rodiče raději pohodili na ulici a zmizeli. Ať už to bylo jakkoli, Vepře se ujala potulující se tlupa banditů, která napadala vsi a menší městečka po celé zemi. Protože vyrůstal v této malé armádě zlodějů, která nikde dlouho nesetrvala, za celé dětství se nikdy pořádně nenajedl a trpěl těžkou podvýživou. Časem si osvojil základy vojenské taktiky a stal se vůdcem celé bandy. První, co si zajistil, bylo, že po každém nájezdu bude mít zajištěnou plnou mísu a džbán - a od té doby vlastně vyplňuje svůj čas přežíráním.

Vlk (The Wolf)

Stronghold.HotGames.cz
Jméno: Duke Volpe
Povaha: Hrdý, pomstychtivý a skvělý vojevůdce.
Popis: Vlkova minulost je zahalena oparem tajemství a vše, co je známo o jeho rodinné historii, je jen snůškou nepodložených pověstí a klepů. Říká se, že oba Vlkovi rodiče zemřeli přirozenou smrtí krátce po sobě, a to nedlouho po tom, co Vlk dosáhl osmnáctého roku.

 
Tato stránka je jenom o hře Stronghold a dalších verzích hry Stronghold.