Stránky o hře Stronghold a dalších verzí

Tato stránka je jenom o hře Stronghold a dalších verzích hry Stronghold.

Obléhací stroje

Přenosný štít (Portable shields)

Cena: 5 zlatých
Požadavky:1 technik
Popis:Ty se hodí k ochraně blastní pěchoty před salvami šípů, ovšem proti útokům pěchoty jsou slabé. Každý štít musí být ovládán 1 technikem.

Beranidlo (Battering ram)

Cena: 150 zlatých
Požadavky:4 technici
Popis:Beranidla jsou pomalá, vydrží však značné poškození a jsou výbornou zbraní k překonávání vstupních bran hradů. Velmi účinná jsou také proti hradním zdem a věžím, pokud se vám podaří dostat se až k nim. Každé funční beranidlo musí být ovládáno 4 tehniky.

Obléhací věž (Siege tower)

Cena: 150 zlatých
Požadavky:4 technici
Popis:Jakmile jsou tyto obrovské pohyblivé konstrukce na místě, umožní všem vojákům rychlí přístup na vrcholek nepřátelských hradeb. Obléhací věž použijete tak, že ji vyberete a přemístíte vedle nepřátelských hradeb. Jakmile se dostane dosttečně blízko ukotví se a na nepřátelské hradby se vysune lávka. Jakmile je lávka na místě, mohou obléhací věží vystupovat vojáci na nepřátelské hradby. Každá věž musí být ovládána 4 techniky.

Katapult (Catapult)

Cena: 150 zlatých
Požadavky:2 technici
Popis:Tyto obléhací stroje umožní ničit na dálku nepřátelské stavby. Katapulty jsou pohyblivé, poměrně přesné, mají střední dostřel a způsobuí průměrné škody. Jejich střely létají nízko, takže jsou vhodné k přesným útokům, kterými se ničí npřátelské buovy. Katapulty mohou vrhat dovnitř nepřátelského hradu také nakažený dobytek a šířit tak nemoci. Provedete to tak, že z nabídky katapultu vyberete tlačítko vystřelit krávu a zvolíte cíl. Každý katapult musí být ovádán 2 techniky.

Trebuchet (Trebuchet)

Cena: 150 zlatých
Požadavky:3 technici
Popis:Obléhací praky jsou úžasné stroje určené k ničení budov hradů. Jakmile jsou postaveny, zůstávají na místě. Chybí jim sice přesnost katapultů, mají však značný dostřel, a když zasáhnou cíl, způsobují velké škody. Obléhací praky střílí vysokým obloukem, takže se hodí k palbě za hradební zdi. Stejně jako katapulty mohou vystřelovat nakažený dobytek a šířit v hradě nemoci. K ovládání každého obléhacího praku jsou potřeba 3 technici.

Stronghold 1 :: Obranné stroje

Oranné stroje musejí být umístěny na věžích, odkud budou bránit váš hrad. Tyto stroje musí obsluhovat 2 technici.

Balista (Balista)

Cena: 50 zlatých
Požadavky:2 technici, věž
Popis:Balista se umísťuje na vrcholek větších věží a potřebuje, ab k němu byly přiděleni dva technici. Balista vystřeluje jednotlivé střely, je celkem přesný a proti obléhacím jednotkám velmi učinný . Balista může být umésťěn pouze na čtverhrannou a kruhovou věž, ostatní věže jsou moc malé pro jeho umístění. Balista občas při vystřelení šípu trefí vlastního vojáká, který stojí na věži před strojem. Tento problém byl zafixován ve Stronghold Patchi 1.2, který je ke stažení v sekci download...

Hradní prak (Mangonel)

Cena: 50 zlatých
Požadavky:2 technici, věž
Popis:Praky se umísťují na vrchol větších věží pro obranu tvého hradu. Po jeho umístění k němu musíš přidělit dva techniky. Praky vystřelují spršku kamení a jsou velmi učinné proti pěším jednotkám, ale jsou velmi nepřesné a často zasáhnou úplně jiný cíl, než který jsi původně zamýšlel. Zásah kamenem z manognelu nepřežije žádná jednotka :)

 
Tato stránka je jenom o hře Stronghold a dalších verzích hry Stronghold.